Uvjeti poslovanja

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.klotinkfit.com, ktorého prevádzkovateľom je:

SI.DA s. r. o.
P.O. Hviezdoslava 67/16 
018 51, Nová Dubnica

IČ: 44700610
DIČ: 2022811021
IČ DPH: SK2022811021

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21562/R

 

Opći prodajni uvjeti tvrtke Velamo s.r.o.

 

1.  Ovi se uvjeti i odredbe primjenjuju na kupovinu i internetskim trgovinama kojim upravlja tvrtka SI.DA s.r.o. 

 

Ovi uvjeti i odredbe utvrđuju prava i obveze između prodavatelja, kojim je tvrtka SI.DA s.r.o. sa sjedištem u: P. O. Hviezdoslava 67/16 018 51 Nová Dubnica, IČO : 44 700 610, upisana je u trgovački registar Okružnog suda Trenčín, Odjeljak: Sro., spis broj 21562/R i kupca (korisnik, potrošač).

 

2. Svi ugovorni odnosi sklapaju se u skladu sa zakonom Slovačke Republike. Ako je ugovorna strana potrošač, odnosi koji nisu regulirani poslovnim uvjetima se uređuju u skladu s odredbama Građanskog zakona (br. 40 / 1964 Zb. ). i Zakonom o zaštiti potrošača ( br. 250/2007 Z.z.) . Ako ugovorna strana nije potrošač, odnosi koji nisu regulirani poslovnim uvjetima se uređuju u skladu s Trgovačkim zakonikom, br. 513/1991 Z. z., u skladu s izmjenama i dopunama.

 

3. Potoršački ugovor je kupoprodajni ugovor, ugovor o dijelu ili drugi ugovor ako su ugovorne stranke s jedne strane potrošač i s druge strane dobavljač.

Prodavač je SI.DA s.r.o. sa sjedištem u: P. O. Hviezdoslava 67/16 018 51 Nová Dubnica, IČO : 44 700 610, upisana je u trgovački registar Okružnog suda Trenčín, Odjeljak: Sro., spis broj 21562/R i kupca (korisnik, potrošač).

SI.DA s.r.o. je osoba , koja prilikom sklapanja i izvršavanja ugovora obavlja svoje prodajne ili druge poslovne djelatnosti. Riječ je o poduzetniku koji izravno ili preko drugih poduzetnika isporučije kupcu proizvode ili pruža usluge.Klijent naše internetske trgovine je kupac. S obzirom na primjenjeni zakonik, razlikujemo kupca koji je potrošač i kupca koji nije potrošač. Kupac potrošač ili samo potrošač je osoba, koja prilikom sklapanja i izvršavanja ugovora ne obavlja prodajne ili druge poslovne aktivnosti. Kupac, koji nije potrošač, je poduzetnik koji kupuje proizvode ili koristi usluge u svrhu poslovanja sa tim proizvodima ili uslugama. Ovakav kupac je podložan uvjetima i odredbama poslovanja u mjerama koje se odnose na njega iz Trgovačkog zakonika.

 

4. Ako je kupac potrošač, prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora je postavljanje ponuđenog proizvoda dobavljačem na stranici, kupoprodajni ugovor nastaje kada kupac - potrošač pošalje narudžbu a dobavljač zaprimi narudžbu. Zaprimanje narudžbe će dobavljač bez odlaganja potvrditi slanjem informativnog e-maila kupcu, na navedeni email, međutim ova potvrda ne utiče na nastanak ugovora. Nastali ugovor (uključujući ugovorenu cijenu) se može mijenjati ili otkazati samo sporazumom stranaka ili na osnovu drugih pravnih razloga.

 

5. Ako kupac nije potrošač, prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora jeste kupcom poslana narudžba robe a sam ugovor se zaključuje u trenutku predaje obvezujućeg pristanka prodavača na prijedlog kupca. Za narudžbe iznad 80 eura, moguće je samo plaćanje karticom.

 

6. Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora, kupac potvrđuje da je pročitao Opće prodajne uvjete i odredbe, uključujući reklamacijski postupak i da se s njima slaže. O navedenim uvjetima i reklamacijskom postupku je kupac obaviješten prije dovršetka narudžbe i ima mogućnost s njima se upoznati.

 

7.  Rok za riješavanje reklamacije se može odgoditi u slučaju da prodavatelj nije zaprimio sve potrebne priloge za riješavanje reklamacije (dijelovi robe, dokumenti i dr.). Prodavatelj je dužan zatražiti kompletiranje svih potrebnih priloga u najkraćem mogućem roku. Rok za riješavanje reklamacije se odgađa do trenutka kad kupac dostavi traženo.

 

8. Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, na temelju dogovora s kupcem u sljedećim slučajevima: roba se više ne proizvodi ili ne isporučuje ili se cijena dobavljača robe značajno promijenila. U slučaju, da je kupac platio dio ili cijelu kupoprodajnu cijenu, taj iznos će mu biti vraćen na njegov račun a kupoprodajni ugovor neće biti zaključen.

Na poklone, koji se dijele besplatno, nije moguće primijeniti pravo potrošača. Na ovu vrstu proizvoda primjenjuju se uvjeti ugovora o darivanju i sve norme važećeg zakonodavstva Slovačke republike.

 

9. U slučaju da roba pri preuzimanju nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom (dalje u tekstu ''suprotnost s kupoprodajnim ugovorom''), kupac ima pravo da prodavač besplatno i bez odgađanja robu stavi u stanje koje odgovara stanju dogovorenom kupoprodajnim ugovorom i to na osnovu zahtjeva kupca zamjenom robe ili popravkom; ako ovakav postupak nije moguć, kupac može tražiti popust od cijene robe ili odstupiti od ugovora. Ovo se ne primjenjuje ako je pre preuzimanja robe kupac bio obaviješten da roba nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom ili je on prouzrokovao suprotnost s kupoprodajnim ugovorom. Suprotnost s ugovorom koja nastane u roku od 6 mjeseci od dana preuzimanja robe smatra se za odstupanje koje je postojalo već pri preuzimanju, osim ako to nije u suprotnosti s prirodom robe ili ako se ne dokaže drugačije.

 

10. Pravo odstupanja od ugovora

Ako je kupoprodajni ugovor zaključen putem komunikacije na daljinu (u internet trgovini), potrošač ima pravo u skladu sa s § 7 stavom. 1 i Zakona br. 102/2014 Coll. odstupiti od ugovora do 14 radnih dana od dana preuzimanja robe. U ovom slučaju, potrošač je dužan da obavijesti prodavca najbolje pismeno i uvede, da odstupa od ugovora pod navedenim brojem narudžbe, datumom kupnje. Prodavatelj je dužan najkasnije do 14 dana od zaprimanja obavijesti o odstupanju vratiti potrošaču sva plaćanja, koje je od njega zaprimio na osnovu ugovora i u vezi s ugovorom.

 

11. U slučaju da iskoristi pravo na odstupanje od ugovora do 14 dana od preuzimanja, kupac mora isporučiti dobavljaču sve što je zaprimio na osnovu kupoprodajnog ugovora. Ako to nije moguće (npr. u međuvremenu je roba uništena ili potrošena), mora potrošač pružiti novčanu naknadu u vrijednosti onoga što ne može izdati/vratiti. Ako je vraćena roba oštećena samo djelimično, može prodavatelj tražiti od potrošača naknadu štete u parničnom postupnku. U ovom slučaju je prodavatelj dužan da dokaže nastalu štetu.

 

12. Potoršač nema pravo na odstupanje od ugovora na osnovu građanskog zakona, posebno u slučaju ugovora:

-           o pružanju usluga, koje su bile obavljene uz prethodnu saglasnost Potrošača, prije isteka roka za odstupanje od ugovora a Prodavatelj je prije zaključenja ugovora obavijestio Potrošača, da u ovom slučaju nema pravo na odstupanje od ugovora,

- o isporuci robe ili pružanju usluge, kojih cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu neovisno od volje Prodavatelja i do kojih može doći tijekom roka za odstupanje od ugovora

-           o isporuci robe koja je prilagođena po želji Potrošača ili za njegovu osobu (izrada po narudžbi)  o isporuci robe koja podliježe brzom kvarenju ili zastarjelosti,

-           o , popravci ili održavanju obavljenom na mjestu određenom na zahtjev Potrošača; međutim, ovo se ne primjenjuje u slučaju  popravki ili isporuke rezervnih dijelova, koji nisu zahtjevani;

-           o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je Potrošač izvadio iz ambalaže (npr. audio i video zapise, računalnih programa) ili robe kojeje izvadio iz ambalaže a iz higijenskih razloga je nije moguće vratiti;

-  o isporuci dnevne štampe, periodične štampe i časopisa,

- o igri i lutriji

 

Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu za robu s oznakom "Trenutno nedostupno"  u slučaju, da robu nije moguće dostaviti ili zamijeniti drugim modelom ili ako se značajno promijenila cijena  a kupac to ne prihvati prije zaključenja  kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj obaviještava Kupca o ovakvoj situaciji. Ako je Kupac platio dio ili cijelu narudžbu, novac će mu biti vraćen na račun.

 

13. Zaštita osobnih podataka

 

Podaci o kupcu čuvaju se u skladu s važećim zakonodavstvom Slovačke Republike, posebno sa Zakonom br. 122/2013 Coll. O zaštiti osobnih podataka. Sklapanjem ugovora, kupac pristaje na obradu i prikupljanje njegovih osobnih podataka u databazi Prodavatelja nakon uspješnog izvršavanja ugovora sve  do njegove pismene izjave o neslaganju s ovom obradom.

 

14. Kupac ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravljanje podataka, uključujući i druga zakonska prava koja se odnose na skupljanje i obradu osobnih podataka. Osobni podaci mogu se ukloniti iz databaze podataka na pisani zahtjev kupca. Osobni podaci kupca u potpunosti su zaštićeni od zlouporabe.

Osobne podatke kupaca prodavatelj ne može prislijediti drugoj osobi. Izuzetak čine dostavljačka poduzeća kojim se daju samo oni podaci koji su potrebni za pružanje usluge dostave paketa. Nakon što prodavatelj potvrdi narudžbu potrošača, smatra se da je ugovor sklopljen te su pojedinačni ugovori arhivirani u elektroničkom obliku te su dostupne samo prodavatelju.

 

15. Prodavatelj odgovara kupcu za to da roba nema nedostatke prilikom preuzimanja  dok će kupac bez odlaganja podneti zahtjev za reklamaciju u skladu s reklamacijskim poretkom. Jamstveni rok je određen građanskim zakonikom, koji je bio na snazi u trenutku prodaje. Ako postoji materijalni nedostatak, potošač može zahtjevati isporuku nove stvari bez nedostatka, osim ako je to neprimjereno zbog priode oštećenja, ako se kvar odnosi samo na dio stvari potrošač može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće može odstupiti od ugovora. Međutim, u zavisnosti od prirode oštećenja, ako je moguće otkloniti kvar bez nepotrebnog odgađanja, potošač ima pravo na besplatno otklanjanje kvara. Potrošač ima pravo na isporuku nove stvari ili zamjenu dijela i u slučaju otklanjenog kvara, ako proizvod ne može pravilno koristiti zbog ponovnog pojavljivanja kvara nakon popravke ili zbog većeg broja oštećenja. U slučaju nedostataka koji se ne mogu ukloniti, Kupac ima pravo na popust na cijenu robe.

 

16.U slučaju odustajanja od ugovora, kupac snosi troškove povrata. U ovom slučaju poštarinu. Prilikom odustajanja od ugovora potrošač snosi sam troškove vraćanja robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio da preuzme robu, osim ako prodavatelj nije izjavio da će ih sam snositi. U slučaju da povrat robe nije moguć, zbog same prirode robe, putem pošte, moguće troškove vraćanja robe snosi potrošač.

 

17. Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom  prodavatelja na reklamaciju ili ako smatra da je prodavatelj prekršio njegova prava, ima pravo pritužbe. Sporovi koji mogu nastati iz sporazuma sklopljenih između ugovornih stranka, se najprije rješavaju pomirenjem na temelju načela poštenja i dobrih manira. Ako sporazum ne uspije, izvanparnično rješavanje potrošačkih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji prema ovim Uvjetima i odredbama obavljat će Slovačka trgovinska inspekcija (www.soi.sk) ili drugi subjekti koje će odrediti Ministarstvo gospodarstva Slovačke Republike. Potrošač može koristiti i online platformu za rješavanje sporova koju je postavila Europska komisija: www.esc-sr.sk, koja će mu pružiti adresu, email ili telefonski kontakt subjekta odgovornog za rješavanje sporeva, koji je dodijeljenj na rješavanje njegovog spora.

 

18. Naziv i sjedište nadzornog tijela, kojem je prodavatelj podložan:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky Kraj (Slovačka trgovinska inspekcija pokrajine Trenčin)

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

 

19. Prije dovršetka kupovine, kupac može izabrati želi li primati email poruke od nas o akcijama i najnovijim ponudama u web trgovini. Ako se kupac želi odjaviti iz pretplate, može se odjaviti putem newslettera klikom na gumb Otkaži pretplatu na dnu e-pošte ili se obratiti korisničkoj podršci. Članak 19. primjenjuje se na sve zemlje u kojima poslujemo.

 


20. Završne odredbe
Uvjeti i odredbe navedene na web stranici  prodavatelja, stupaju na snagu (primjenjuju se) od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Nakon što  prodavatelj potvrdi narudžbu potrošača, smatra se da je ugovor sklopljen te narudbža arhivirana u svrhu ispunjenja ugovora a druge evidencije i njen status dostupne su kupcu.  Ugovor o kupnji može se zaključiti na slovačkom jeziku ali može i na drugim jezicima, ako to nije razlog nemogućnosti sklapanja ugovora.Kupac se obvezuje primiti informacije vezane uz prodavateljeve usluge ili poslovanje na adresu e-pošte kupca i pristaje primati komercijalnu komunikaciju od prodavatelja na adresu e-pošte kupca

 

21. Kupac kupnjom prihvaća uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima, koji su na snazi u trenutku kupnje proizvoda prodavatelja, uključujući i cijenu naručene robe navedene u potvrđenoj narudžbi osim ako se u određenom slučaju ne dokaže drugačije.

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu dana 05.09.2019.

 

Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta kupnje bez prethodne obavijesti.

Za vašu ugodnu kupnju koristimo kolačiće. Pregledavanjem web stranica potvrđujete da ste upoznati s pravilima korištenja kolačića i kako ih možete odbiti. Slažem se